Інституційний репозиторій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").

Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації
(Видавництво Європейського університету, 2024-05-17)
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації” 25 квітня 2024 р.
Документ
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(Видавнича група «Наукові перспективи», 2024, 2024-05-19) Хоменко Олена Олександрівна; Паустовська Маріанна Володимирівна,; Онищук Ірина Анатоліївна
Ключові слова: інтерактивні технології, вища освіта, цифровий розвиток,мотивація студентів, ефективність навчання, навички диджиталізації, академічні досягнення, якість освіти, індивідуалізація навчання, технологічні тенденції. У сучасному світі інтерактивні технології набувають все більшого значення в освітньому процесі. Це пояснюється кількома факторами. По-перше, чимраз більша доступність та швидкість розвитку технологій створює потребу у нових підходах до навчання, які включають інтерактивні елементи. По-друге, такі технології можуть покращити рівень мотивації та зацікавленості студентів, підвищити ефективність і результативність навчання, що стає рушійною силою у сучасному конкурентному середовищі. Крім того, вони сприяють не лише засвоєнню академічного матеріалу, а й розвитку навичок диджиталізації, без яких неможливо уявити кар’єрне зростання у цифровій епосі.
Документ
РОЛЬ ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ВИВЧЕННІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПІД ЧАС ПРАВЛІННЯ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918 Р.
(Київ: ТОВ «Геопринт», 2024-05-20) Хоменко Олена
Сьогодні питання військового шкільництва в Україні є актуальним компонентом у зміцненні обороноздатності країни та в переоцінці цінностей українців, зокрема у формуванні національної ідентичності. Це сприяє не лише навчанню військових навичок, а й розвитку лідерських якостей, дисципліни та відповідальності серед молоді. Військова освіта також сприяє вихованню патріотичних цінностей та готовності громадян до захисту своєї країни в разі потреби. Ключові слова: військове шкільництво, уряд Української Держави 1918, освіта.
Документ
СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ЦИФРОВІЗАЦІЯ І ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ
(АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ, 2023-12-15) Бобро Наталія Сергіївна
Документ
Цифрові інтерактивні технології навчання як невід’ємна складова сучасного освітнього процесу
(Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика», 2024-02-26) Скляренко О.В.; Ягодзінський С.М.; Ніколаєвський О.Ю.; Невзоров А.В.
У статті розглядаються актуальні питання підвищення якості освіти через удосконалення педагогічних систем та їхніх компонентів за допомогою інноваційних методів навчання, які інтегруються з передовими інформаційними технологіями. Особлива увага приділяється цифровим інтерактивним технологіям навчання, які мають значний потенціал для освітнього та розвивального вдосконалення, забезпечуючи підвищення мотивації та активності учасників освітнього процесу, що сприяє покращенню якості і результативності освіти та формуванню інформаційно-комунікативних компетентностей. Авторами статті розглянуто особливості інноваційних педагогічних технологій із застосуванням сучасних цифрових сервісів як складової особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. Здійснено огляд досліджень щодо інтерактивних методів навчання, зокрема, в малих групах з використанням комп’ютерних технологій та інноваційних освітніх підходів. Проведено огляд можливостей і переваг онлайн інструментів інтерактивного навчання в контексті ефективної організації освітнього процесу з метою підвищення мотивації та активності учнів. У статті досліджуються можливості використання онлайн інструментів та цифрових сервісів під час навчального процесу, включаючи їх призначення. Наведено перелік критеріїв, які можна використовувати для визначення найкращого цифрового сервісу в залежності від поставлених завдань. Запропоновано огляд найпопулярніших цифрових інструментів для використання в освітньому процесі та приклади їхнього застосування на різних етапах навчального процесу. Додатково, наводяться переваги використання описаних цифрових сервісів. Дослідження є актуальним у контексті основної функції освіти, яка полягає в всебічному розвитку особистості. Сучасна освіта ставить перед собою завдання формування здатності людини до самостійного навчання та ефективної взаємодії в процесі освітньої діяльності. Основні цілі навчання включають компетентнісний підхід, розвиток інформаційно-комунікативних умінь, навичок обробки інформації, виявлення творчого потенціалу та самовираження. Досягнення цих освітніх завдань неможливе без застосування сучасних цифрових інтерактивних технологій та сервісів, ключова роль яких відображена авторами.